Vraag en Antwoord straling

Vraag en antwoord over stralingseffecten

 

Wanneer moet ik aan stralingsproblemen in mijn woning of op mijn werkplek denken?

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag om te stellen! Voor veel mensen is het onduidelijk wanneer aan stralingsproblematiek gedacht moet worden. Hoe merk je dat eigenlijk? Ik heb gemerkt dat mensen om een aantal redenen een stralingsonderzoek uit willen laten voeren:

 1. Een therapeut heeft een stralingsbelasting vastgesteld. Deze stralingsbelasting kan blokkerend zijn en volledig herstel in de weg staan.

 2. Mensen bellen preventief. Zij onderkennen de mogelijke gevolgen van straling, hebben vastgesteld dat ze in een omgeving of op een locatie werken of wonen waar veel straling voorkomt.

 3. Mensen ervaren al langere tijd vage klachten. Vaak zijn ze er ook al mee bij de huisarts geweest, gebruiken al langere tijd medicijnen voor hun klachten, maar het lijkt niets op te lossen. Verderop vind je een lijst met klachten die aan straling gerelateerd kunnen worden.

 

Ben ik gevoelig voor straling?

Straling zal altijd invloed uitoefenen op ons lichaam. Er valt niet te ontkomen aan de invloed van een magnetisch veld op bv. ons zenuwstelsel dat op een elektrische spanning werkt. De vraag is eigenlijk: wanneer krijg je last van straling? Soms zijn mensen van nature gevoelig voor straling. Zij voelen zich op bepaalde plekken niet op hun gemak, voelen zich onrustig of veranderen van stemming. Vaak voelen deze mensen zich neerslachtig, worden altijd moe wakker en soms blijven ze dat de hele dag gedurende een lange periode (CVS of chronisch vermoeidheidssyndroom). Sommige mensen krijgen fysieke sensaties (kriebels, sidderingen, ongemakkelijk gevoel) wanneer ze dicht in de buurt van een stralingsbron komen, zoals een WIFI installatie (draadloos internet), of wanneer ze met een DECT of GSM telefoon bellen. Een belangrijke indicator is hoe je je voelt als je bv. een weekendje weg bent, op een andere locatie met wellicht minder straling. Sommige mensen ervaren onmiddellijk verschil als ze zich ergens anders bevinden; ze voelen zich vaak beter. Mensen die erg gevoelig zijn deinzen al terug als ze de deur van de meterkast open doen. Vooral in flatgebouwen is dit een van de grootste bronnen van straling omdat hij dikwijls midden in de woning is geplaatst. Vaak slapen mensen er vlak achter. Soms lopen in dezelfde kast ook water of gasleidingen. Deze transporteren dan de velden door het gehele huis. Een ander belangrijk punt dat bepaalt of je gevoelig voor straling bent is je fysieke toestand. Lijd je aan een ernstige ziekte of aandoening of ben je chronisch ziek dan zal jouw weerstand achteruit gaan. Je wordt fysiek steeds minder sterk en daarmee meer gevoelig voor invloeden van buiten, zoals de invloed van straling.

 

Welke invloed heeft straling op mijn lichaam?

Straling kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op ons lichaam en het goed functioneren ervan. Ik geef een paar voorbeelden:

 • onze bloedsomloop en zuurstofaanvoer in het lichaam kan negatief worden beïnvloed door elektromagnetische velden. Een belangrijk gegeven is dat het hart elektrisch wordt aangestuurd. Ons hart creëert het sterkste elektromagnetische veld van het hele lichaam! De elektrische aansturing van het hart wordt gehinderd door externe elektrische en elektromagnetische velden. Dit kan leiden tot hartproblemen of hartklachten. Het hart kan er sneller van gaan kloppen of moeite hebben het ritme in alle onderdelen (makers en boezems) te coördineren.

 • een tweede effect op de bloedsomloop is dat elektromagnetische velden het rode bloedcellen moeilijk kunnen maken om zuurstof op te nemen. Rode bloedcellen bevatten namelijk een molecuul ijzer dat nodig is om een verbinding te maken met zuurstof in de longen om het te kunnen transporteren door het lichaam. Het ijzer wordt onder invloed van een elektromagnetisch veld ook magnetisch wat er voor zorgt dat ze aan elkaar gaan ‘kleven’. Door dit aan elkaar kleven kunnen ze minder zuurstof aannemen voor transport. Dit kan leiden tot verschillende verschijnselen waarvan vermoeidheid een voor de hand liggend voorbeeld is.

 • een ander voorbeeld heeft betrekking op ons zenuwstelsel dat elektrisch wordt aangestuurd met een minimaal potentiaal (elektrische spanning), nl. 50 tot70 mV (mV = 1/1000 Volt). Elektrische velden in onze woningen halen vaak gemakkelijk die waarde en overschrijden het ook vaak. Een lamp naast ons bed, een elektrische wekker, een elektrisch verstelbaar bed, een bed van ijzer…… Allemaal mogelijke elektrische velden of doorgevers van elektrische velden.

 • Klachten zijn  dan vaak: onrustig slapen, niet uitgerust wakker worden (niet fit), hoofdpijn, veel zweten, krampen in benen, problemen in hormonale aansturing die leiden tot slaapproblemen, depressief gedrag, etc.

 

Welke klachten worden met straling in verband gebracht?

Een veel gestelde vraag. Straling wordt met veel ziektebeelden in verband gebracht, zowel met lichamelijke als emotionele klachten. De reguliere artsenij, gezondheidsorganisaties en overheden gaan dit stelselmatig uit de weg met als reden ‘niet voldoende wetenschappelijk aangetoond’. Maar er is al heel veel onderzoek verricht waarmee verbanden zijn aangetoond tussen straling en ziekte/klacht! Ik zal hieronder proberen duidelijk te maken dat straling een ‘speler’ is in het veld van risico-verhogende factoren van ziekten. Een belangrijk uitgangspunt in mijn betoog is dat straling op zichzelf meestal niet de enige oorzaak is van het ontstaan van een ziekte. Dit geldt ook voor andere veroorzakers van ziekten. Zo kan bv. kanker ontstaan door een combinatie van oorzaken (bv. slechte eetgewoonten of roken gecombineerd met stress en wellicht erfelijke aanleg). Straling kan een medeveroorzaker zijn en daarom als een risicofactor worden gezien. Let op! Er bestaan verschillende soorten straling. Niet elke vorm van straling heeft dezelfde uitwerking op ons lichaam als de andere zoals je in onderstaande opsomming ziet. De lijst is niet uitputtend.
Aardstralen:
Wateraders: Energieproblemen, Depressiviteit, Gevoelszaken, Bedplassen, Concentratieproblemen, Overgevoeligheid, Spieren die niet willen. Breuken: Botten, Gewrichten, Stijve spieren. Snijpunten: Angsten, Extreme slapeloosheid.

Elektromagnetische straling:
Concentratiestoornissen, Oorsuizingen, Fluittonen, Onrust, Slaapproblemen, Gespannenheid, Geïrriteerdheid, Droge of geïrriteerde  ogen, Hoofdpijn, Hyperactiviteit, Depressiviteit

Kijk ook nog even verderop in deze ‘Vraag en Antwoord op straling’ naar de specifieke studies en hun resultaten.

 

Hoeveel straling mag ik hebben?

Iets waar je op elke stralings- of bouwbiologische website mee wordt geconfronteerd zijn de tabellen en overzichten met grenswaarden of blootstellingslimieten van straling. Iets waar je als leek bijna niet doorheen komt. Overzichtelijke schema’s lijken er niet te bestaan. Waar gaat het over als bouwbiologen zich niet kunnen vinden in de grenswaarden die de overheid toelaatbaar acht? En: waar gaat het over als de overheid beweert dat straling geen enkele bedreiging vormt voor de volksgezondheid? Overigens: de overheid stelt deze waarden niet zelf vast, maar laat zich adviseren door diverse instanties (WHO, Gezondheidsraad, etc.) over de toelaatbaarheid van straling ten opzichte van onze gezondheid. Zij (de overheid) neemt de voorgestelde normen over. Bouwbiologen werken met waarden ‘uit de natuur’ en gaan ervan uit dat deze geen schade toebrengen aan onze gezondheid; een veilig uitgangspunt. Alles wat meer is kan onder omstandigheden schadelijk voor onze gezondheid worden.

 

Waarom wordt straling zo over het hoofd gezien en komen er zo weinig mensen op het idee iets aan de risico’s van straling te doen?

De reden is eenvoudig: het is nog niet voldoende wetenschappelijk aangetoond, dus bestaat het risico niet. Net als E-nummers is straling voor ons niet zichtbaar. Terwijl allerlei onderzoeken uitwijzen dat ook E-nummers een risicofactor vormen, blijven we onszelf voor de gek houden en eten wij ’2 weken houdbaar’ vlees en nog langer houdbare chips met E-nummers. Straling heeft o.a. een sterke uitwerking op ons ‘elektrisch’  aangestuurde lichaam (zenuwstelsel). Maar, deze uitwerking is niet 100% sluitend en dubbelblind wetenschappelijk aangetoond, niet zichtbaar en daarom niet interessant om er iets mee te doen. Draadloos internetten en overal kunnen bellen met je mobieltje is bovendien een luxe die we onszelf niet graag ontzeggen. Er zijn een aantal duidelijke redenen waardoor bv. kanker kan ontstaan, te weten:

 • Stress: kan invloed hebben op het ontstaan van kanker en patiënten proberen dit risico te verlagen door over hun leefwijze na te denken en zo mogelijk aan te passen.

 • Roken:Het is wetenschappelijk aangetoond dat roken het risico op kanker verhoogt en daarom is stoppen met roken een zeer voor de hand liggende wijziging in hun leefgedrag.

 • Te weinig lichaamsbeweging: sporten en lichaamsbeweging zijn goed voor de gezondheid; logisch dat mensen voor meer lichaamsbeweging gaan kiezen als ze eenmaal met kanker worden geconfronteerd.

 • Slechte voeding: gezond eten helpt het lichaam gezond te houden.

 • Slechte leefgewoonten: soms kan een ernstige ziekte als kanker leiden tot persoonlijke inzichten waardoor aan het leven een andere wending wordt gegeven, bv. door een andere baan te kiezen.

 

Maar: wie kan nu aantonen welk van de deze mogelijke veroorzakers uit het voorgaande (roken, stress, te weinig lichaamsbeweging, slechte voeding, slechte leefgewoonten) zeker tot kanker heeft geleid? En waarom wordt straling, waar al zoveel onderzoeksresultaten uitwijzen dat deze in verband kan worden gebracht met het ontstaan van ziekten, niet ook in dit rijtje van risicofactoren opgenomen? Volgens mij hoort het er thuis!

 

Welke studies zijn gedaan naar straling en met welke resultaten?

 

Talrijke studies betreffende zowel dieren als mensen hebben bewijzen aangevoerd van de schadelijkheid van microgolven. Het voert te ver om alle referenties naar de onderzoeken in dit artikel op te nemen. Op www.stopumts.nl kan je deze onderzoeken terugvinden. Hieronder een heel aantal resultaten uit de onderzoeken:

 

•    verandering van het genetische materiaal van de cel (DNA, chromosomen)
•    verandering van de uitdrukking van de genen
•    proliferatie van pathogene bacteriën
•    vermindering van de voortplanting bij Drosophile vlieg
•    toename van lymphomen bij de muis
•    verandering van de bloedparameters en de endocriene klieren bij de mannelijke muis
•    genotoxisch effect op de spermacellen van de mannelijke muis blootgesteld aan 900 MHz microgolven
•    verandering van de kwaliteit van het menselijke sperma blootgesteld aan mobiele telefoons GSM 900 MHz.

      De beweeglijkheid van de bestraalde spermatozoïden was aanzienlijk minder goed dan die van de

      spermatozoïden dan die van de spermatozoïden van de controlegroep
•    aantasting van het immunsysteem
•    aantasting van de productie van sommige belangrijke eiwitten voor de ontwikkeling van de nieren van

      pasgeboren ratten wanneer de moeder door microgolven werd bestraald tijdens haar zwangerschap
•    stijging van de activiteit van de cellen van Merkel, cellen die met de tastzin te maken hebben; bij deze

      proefneming kwamen de cellen van Merkel van de huid van ratten die 30 minuten blootgesteld waren aan een

      mobiele telefoon GSM 900 MHz
•    vermindering van de huidweerstand. Die vermindering is belangrijker bij jongeren dan bij volwassenen en

      belangrijker bij personen van het mannelijk geslacht dan bij personen van het vrouwelijk geslacht
•    aantasting van de hersenen van ratten blootgesteld aan microgolven. Eveneens vermindering van hun groei en

      hun motoriek
•    aantasting van het calcium-metabolisme in de hersenen van katten en muizen Dergelijke vaststellingen op het

      calcium-metabolisme werden reeds gemaakt bij organismen die waren blootgesteld aan golven met lagere

      frequenties dan die van microgolven
•    verandering van de elektrische activiteit van de hersenen van katten blootgesteld aan microgolven met een

      vermindering van hun hartfrequentie en een toename van hun aantal bewegingen en van hun agressiviteit
•    blokkering van de werking van de melatonine met als gevolg een toename van vrije radicalen en veroudering

      van het lichaam

 •   stijging van de oxydatieve stress in verschillende weefsels van proefdieren blootgesteld aan microgolven
 •   stimulering van de rijping van het stuifmeel van bloemen van kiwi. De effecten waren statistisch significant. De

      korrels van het stuifmeel werden ofwel direct door microgolven bestraald ofwel ondergedompeld in een

      voorbereide wateroplossing die door de microgolven werd bestraald
•    activering van het ornithine-decarboxylase-enzym dat betrokken is bij cellulaire groei en

      ontwikkelingsprocessen van kanker
•    de niet-kankerverwekkende cellen zijn gemakkelijker omgevormd in kankerverwekkende cellen
•    verandering van de cellulaire structuur
•    verandering van de structuur van de eiwitten
•    aantasting van de enzymatische activiteit van de hersenen en met name van de activiteit van het acetyl-

      cholinesterase-enzym dat belangrijk  is voor een   goede hersenfunctie
•    aantasting van het metabolisme van synapsen in de hersenen
•    disfunctie van de glutamaat-receptoren en de GABA-receptoren in de hersenen
•    epilepsie aanvallen treden gemakkelijker op
•    verandering van de ATP-productie ter hoogte van de hersenen ATP is een belangrijke moleculaire

      energiereservoir in het lichaam
•    modificatie in de prikkelbaarheid van de hersenen bij vrijwilligers onderworpen aan GSM- golven van mobiele

      telefoons
•    modificatie van het elektro-encefalogram (EEG)
•    actie op de memorisatie en op de leerprocessen
•    verandering van de slaap
•    verandering van de biochemische werking van de hersenen, met name wat betreft het actieve transport van

      natrium- en kaliumionen, en een lekkage van de calcium-ionen van de celmembranen
•    hartritme- en bloeddrukstoornissen
•    vermindering van de bloedstroom in de hersenen
•    temperatuurstijging van het oor dat blootgesteld is aan de straling van een GSM 900 MHz. De isolatie van het

      oor van de lucht en de warmte van het functionneren van het toestel waren twee significante factoren voor de

      temperatuurstijging van de huid. De warmte veroorzaakt door de microgolven was in dit geval verwaarloosbaar

      maar het experiment werd enkel op één persoon uitgevoerd
•    significante stijging van de temperatuur van de gehoorgang bij mensen die blootgesteld werden aan 900 MHz of

     1800 MHz microgolven. Dit experiment werd bij 30 vrijwilligers uitgevoerd.

 

Hoe neutraliseer je een woning?

 

Voor ik straling kan neutraliseren moet ik weten WAT er te neutraliseren is op de bewuste locatie. Ik maak daarom altijd een afspraak om een stralingsonderzoek te doen. In het stralingsonderzoek is alles inbegrepen, behalve de kosten voor de mogelijk te plaatsen hulpmiddelen.

 

Meting van straling

 

Voor het onderzoek heb ik speciale meters bij me. Deze gebruik ik om de volgende stralingssoorten te meten:

 • Elektromagnetische velden: afkomstig van bv. adapters en opladers, koelkasten, transformatoren (in diverse apparatuur zoals bv. wekkerradio’s),

 • Elektrische velden van bv. leidingen, lampen, hoogspanningsmasten, bovenleidingen van trein, tram of trolley

 • Elektrosmog: straling van o.a. UMTS, GSM, DECT, WIFI, draadloze babyfoon, etc.

 

Tijdens het onderzoek neem ik de hele woning door. De resultaten noteer ik. Deze gegevens verwerk ik in een onderzoeksrapport dat ik je achteraf toestuur. 

 

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven