Duurzaam en Gezond Wonen

 

Uniek woonconcept WoZoKoCo

 Wonen in een Gezond Huis.

 

  1. Bouwen volgens de principes van de bouwbiologie

  2. Hoofdpunten uit de Vedische Architectuur (Vastu en Vaastu) gebruiken
  3. Symbiose met omliggende wijk en verzorgingsfaciliteiten

  4. Gezondheid van de mens centraal
  5. CO2 vrij

 

Wooncomplex “WoZoKoCo”

 

Dat staat voor WOnen ZOnder KOpzorgen COmplex.

 

Het uitgangspunt voor dit project is een wooncomplex dat gebaseerd is op de Bouwbiologische normen en waarden gecombineerd met en aantal hoofdpunten uit de Vedische architectuur.

 

Basis voor de Bouwbiologie is de balans tussen Gezondheid, Leven en Huis. Het is een balans die gevonden moet worden tussen gebruik van natuurlijke materialen, het gebruik van het huis en de gezondheid van mens en dier. Deze balans kan gevonden worden door natuurlijke materialen toe te passen, zorgen voor een gezond binnenklimaat, eigen energie opwekking, hergebruik van materialen in de breedste zin en de natuurlijke omgeving ontzien.

 

De Vedische Bouwkunde benut de meest fundamentele wetten van de natuur om volkomen gezondheid en voorspoed te bevorderen. De sterkste invloed van de natuurwet op aarde komt van de zon. Op zijn pad van oost naar west geeft hij verschillende kwaliteiten energie. Het gebouw wordt zó ontworpen dat de verschillende energieën van de zon corresponderen met de specifieke functies en activiteiten in elk vertrek.

 

De combinatie van deze twee manieren van bouwen levert een woonplek op die voldoet aan de hoogste graad van Gezond Bouwen en Wonen. Een plek voor de mens, welk geen belasting en risico vormt voor de gezondheid en waar het fijn en prettig toeven is. 

 

 

De effecten van de Vedische Bouwkunde op de bewoners.

 

Wanneer het hele gebouw van binnen en van buiten is ontworpen en gebouwd volgens de Vedische bouwkunde dan zijn de gedachten en gevoelens en de handelingen van de bewoner of bezoeker spontaan meer in overeenstemming met de Natuurwet, meer harmonieus en meer vredevol. Bewoners voelen zich optimaal.

Vedische bouwkunde verbindt het individuele leven met het kosmische leven, individuele intelligentie met kosmische intelligentie en maakt gebruik van de positieve invloeden uit de nabije omgeving evenals van de positieve invloeden vanuit de kosmos.

 

De effecten van de Bouwbiologie op de bewoners.

 

Door toepassing van enkel natuurlijke materialen en de toepassing van daarop gebaseerde bouwconstructies, ontstaat een gezond binnenklimaat dat de gezondheid van de bewoner ondersteunt.

Het resultaat zal zijn dat de mens zich prettiger voelt en beter bestand is tegen de schadelijke invloeden om ons heen. Helderder denken, beter in je vel zitten, alerter zijn, gezonder eten en drinken, kortom een betere gezondheid hebben. Er ontstaat dan een situatie dat er meer aandacht is voor de omgeving, de natuur en de mens.

 

Gezond Bouwen.

 

Meer weten over Gezond Bouwen, lees dan dit Artikel.

 

Algemeen.

 

Door toepassing van de nieuwste technologieën op het gebied van energievoorziening, waterhuishouding en natuurbeheer, is het mogelijk volledig zelfvoorzienend te zijn. Het overschot aan energie kan gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder dit aan het net terug te leveren. Gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stroomvoorziening met DC, gelijkstroom, waterstofgas, zal de gezondheid nog meer ten goede komen.

Wateropslag en –filtering volgens natuurlijk processen als helofytenfilters, leveren een grijs watercircuit op dat volledig benut kan worden. Het resulterende water kan dan via natuurlijke zuivering geloosd worden op het oppervlaktewater. 

 

De indelingsvorm van het complex met een centraal punt, werkt de onderlinge samenhang en samenwerking in de hand.
Wonen volgens het principe van de Vedische architectuur 

 

- Oriëntatie

- Ligging van de ruimten

- Structuur

- Verhoudingen

 


 

Bouwen volgens principes van de bouwbiologie

 

- Toepassen van gezonde natuurlijke materialen

- Materialen recyclebaar

- Energie

- Water

- Electrosmog

- Lucht

- Licht

 

 

Voorbeelden.

 

overzicht          vogelvlucht

 

 

 Schetsindeling M  woningtype 1       woningtype 2

 

 

  woningtype 3 doorsnede

 

 Schetsvoorbeelden

 

 

Energie opslag.

 

We zijn aan het onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van verschillende vormen van energie opslag zijn.

Voor opslag van warmte/koude denken we aan het systeem van SolarFreezer.

Toepassing van Waterstofgas als energiebron is iets wat steeds interressanter gaat worden. Kijk eens op deze link.

 

Schema Solarfreezer

 

Voor opslag van electriciteit kijken we naar een een combinatie van opslag in een gezamenlijke (buurt)accu en kleinere accu's in huis.

 

 

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven