Bouwbiologie

Bouwbiologie(Baubiologie) is ontstaan uit de woorden BAU - BIOS - LOGOS.

Wat is bouwbiologie?

Bouwbiologie is een integrale wetenschap over de mens en zijn omgeving. Hierbij staat de gezondheid van de mens centraal. Op het snijvlak van architectuur, bouwkunde, scheikunde, natuurkunde, geneeskunde worden positieve en negatieve invloeden op het welzijn van de mens onderzocht en met elkaar in verband gebracht.

In tijden van een verhoogde noodzaak tot verduurzaming van de bouw en de bebouwde omgeving verdient de bouwbiologie internationaal steeds meer aandacht.

 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing, energie opwekking, telecommunicatie maar ook nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om een interdisciplinaire integrale kijk op onze gebouwen, ons gedrag en onze keuzes. Dat is precies wat bouwbiologie doet: kennis delen, preventief handelen, toekomstgericht kiezen.

 

Als de grondlegger van de organische architectuur in Duitsland, een voorloper van ecologisch bouwen wordt dokter Hubert Palm gezien, wiens colleges in de jaren 1960 bij velen bekend waren. Zijn boek "The Healthy Home" is een fundamenteel werk van de bouwbiologie. Pionier projecten en de fundamentele bouwbiologische architecten ontstonden in de vroege jaren 1970, met name in Zuid-Duitsland, met inbegrip van het Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim en de Confederatie van Architectuur & Bouw Biologie (BAB), de voorloper van de Architectuur & Milieu Federatie (BAU) in Duitsland.

 

Sinds 2012 is er een Nederlands Instituut voor Bouwbiologie Benelux. De IBB heeft de Duitstalige opleiding omgezet in de Nederlandse taal en ook aangepast aan de Nederlandse wetgeving.

 

 

25 Basisregels van de Bouwbiologie.

De 25 basisregels van de bouwbiologie geven een overzicht van de verschillende aandachtsgebieden:

 

Bouwstoffen en geluid

  1. Bouwstoffen natuurlijk en onvervalst
  2. Geurneutraal of een aangename geur zonder afgifte van giftige stoffen
  3. Toepassing van bouwstoffen met een geringe radioactiviteit
  4. Afstemmen van geluid- en vibratiebescherming op mensen

 

Woonklimaat
5. Natuurlijke regeling van ruimteluchtvochtigheid en toepassing dampregulerende materialen
6. Geringe en snel afnemende nieuwbouwvocht
7. Afgewogen mate van warmte-isolatie en -opslag
8. Optimale oppervlakte- ruimteluchttemperatuur
9. Goede luchtkwaliteit door natuurlijke luchtverversing
10. Stralingswarmte als verwarming
11. Het natuurlijke stralingsveld weinig veranderend
12. Zonder uitbreiding van elektromagnetische velden en hoogfrequent zenders
13. Vergaande reductie van schimmels, bacteriën, stof en allergenen

 

Milieu, energie en water
14. Minimalisering van het energieverbruik en vergaande gebruik van regeneratieve energiebronnen
15. Bouwstoffen bij voorkeur uit de regio, schaarse en risicovolle grondstoffen vermijdend
16. Geen milieuproblemen veroorzakend
17. Best mogelijke drinkwaterkwaliteit

 

Vormgeving van de ruimte
18. In achtneming van harmonische maten, afmetingen en vormen
19. Natuurgericht licht, verlichting en kleurstellingen
20. Toepassing van fysiologische en ergonomische inzichten t.a.v. ruimte-inrichting en inrichting van de bouwkavel
21. Bouwkavel zonder natuurlijke en kunstmatige verstoringen
22. Woonhuizen op voldoende afstand van emissie- en lawaaibronnen
23. Decentrale en losse bouwwijze in groene wijken
24. Woning en wijk individueel, natuurverbonden, menswaardig en gezinsvriendelijk
25. Geen sociale gevolgschade veroorzakend

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven