Onderzoeken

 

Binnen de Bouwbiologie werken we op velerlei gebieden. Gebieden die allen te maken hebben met de (on)gezonde woonomstandigheden in huis.
Om deze situaties te onderzoeken kunnen we metingen verrichten conform de Standard Baubiologische Messtechnik 2015 (SBM2015).
Daarin zijn een groot aantal grenswaarden en de afwijkingen daarop vastgelegd. We onderscheiden de volgende groepen binnen de SBM2015.
A. Velden, Golven en Straling
    Laagfrequente Elektro-Magnetische Velden.
    Hoogfrequente Golven.
    Elektrostatische Velden.
B. Gif, Schadelijke stoffen, Klimatisering
C. Schimmels, Bacteriën, Allergenen  

Verder kan ik ook geluidsmetingen doen om te bepalen wat de geluidsdruk in de woning of het bedrijf is.  

Wanneer een onderzoek doen?

 

Onderzoeken kunnen gedaan worden in bestaande bouw, bij nieuwbouw of voor aankoop van de woning. Grondstuk onderzoek wordt in samenwerking uitgevoerd.  

Waarom een EMF(stralings)-onderzoek doen?

 

Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de situatie bij u thuis of op het werk. Welke vervuiling is er en hoeveel. Een vergelijking met de SBM 2015 geeft dan een beeld in hoeverre er iets gedaan dient te worden aan de situatie. Het verslag dat binnen een week wordt toegezonden, omvat een overzichtelijk verslag van de gemeten waardes, de SBM 2015, Tips en adviezen algemeen en eventuele aanvullende gegevens over oplossingen die tijdens het afrondende gesprek ter tafel zijn gekomen. Met dit rapport heeft u de mogelijkheid te bekijken welke oplossingen voor u het meest geschikt zijn. Indien gekozen wordt voor het plaatsen van één van de memonizers uit de Memon Bionic Instruments serie, kan na drie maanden een hermeting gedaan worden.

Apparatuur

 

Voor de onderzoeken gebruik ik onder andere de volgende apparatuur:

 

LF velden: Fauser FM6T
Lichaamsspanning: ROM ESM-1
HF straling: ROM HFA-3

Celstressmeting: Syncrotester 1a

Geluidsmeter: Voltcraft SL-451
Verder vochtigheidsmeter, CO2 meter, Luxmeter.
Voor onderzoek naar schimmels wordt gebruik gemaakt van verschillende gecertificeerde laboratoria.


 

Stralingsonderzoek persoonlijk:

 

 

   Onderzoek naar de belasting als gevolg van straling in het menselijk

   lichaam. Dit onderzoek wordt gedaan in de praktijk van Prevent Care

   met de NES Provision. Het onderzoek geeft als uitslag de mate van

   stralingsbelasting in het lichaam. Prijs: € 55,00 (incl. btw).

   Tijdsbeslag 30 minuten in de praktijk. 

 

   

 

 

EMV Huisonderzoek :


- Uitleg over elektromagnetische straling & mogelijke

  gezondheidseffecten
- Meting op veel voorkomende HF straling zoals

  (DECT, GSM, UMTS, WiFi)
- Meting op LF elektrisch en magnetisch gebied
- Advies & evt toepassen afschermingsmaatregelen

  en/of eventuele aanvullende hulpmiddelen

Prijs: € 150,00 excl. btw. (€ 181,50 incl btw). Binnen 50 km vanaf Etten-Leur geen reiskosten.

Daarbuiten € 0,40 excl. btw. per km.
Tijdsbeslag 2,5 tot 3 uur op locatie, overdag.

 

 

Uitgebreidere onderzoeken op aanvraag.

 

 

Geluidsonderzoek.

 

   Onderzocht wordt de geluidsbelasting in en/of rond het

   pand.

   Prijs: € 75,00 excl. btw. per uur of gedeelte daarvan.

   Binnen een straal van 50 km enkele reis rond

   Etten-Leur geen reiskosten.

   Daarbuiten € 0,40 excl. btw. per km.

 

 

 
►De onderzoeken zijn aan te vragen via het aanvraagformulier.  


Overige werkzaamheden.

Advisering vóór en tijdens nieuwbouw(plannen).

Totaal projectadvies.
 

Advisering op de gebieden van de Bouwbiologie houdt in dat gekeken wordt naar de volgende zaken:


- Keuze van (bouw)materialen.
- Keuze van bouwmethode.

- Energie

- Waterhuishouding

- Installaties E & W
- Keuze van te gebruiken afschermmaatregelen op het gebied van straling.
- Controle en advies op de gebieden licht, lucht, geluid, vocht en ventilatie.
- Toepassing van Bouwbiologisch verantwoorde isolatiematerialen.
- Eventueel grondstuk onderzoek.
- Aanleveren overzicht producenten en verwerkende bedrijven.


Prijs: € 1000,00 excl. BTW. Exclusief reiskosten. Hiervoor sta ik voor u 15 uur ter beschikking.

Alternatief.


Het is mogelijk om bovenstaande werkzaamheden op uurbasis uit te voeren voor grotere projecten. Hiervoor worden dan de gewerkte uren berekend á € 75,00 excl.btw per uur of gedeelte daarvan. Exclusief reiskosten.

Telefonisch advies.


Telefonische adviezen zijn mogelijk. De eerste 30 minuten zijn gratis, daarna zal  € 75,00 excl. btw per uur of gedeelte daarvan, in rekening worden gebracht.

 

U kunt via de contactpagina uw wensen kenbaar maken.

 

 

 

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven