Help

Kunt u door de bomen het bos niet meer zien?  Wij wel!!!!
Wat wij in de praktijk vaak merken is dat wij als laatste komen. Eigenlijk een perfecte reklame maar voor de klant minder leuk want die heeft vaak al een enorme lijdensweg achter de rug en is al veel geld kwijt.

Straling kunnen we helaas niet wegnemen. De meest effectieve manier om met deze straling om te gaan is afschermen en/of mijden. Er zijn hulpmiddelen die de invloed van straling, veroorzaakt door b.v.; GSM/UMTS telefoons en zendmasten, WiFi, DECT-telefoons, LCD&CRT-computerschermen, TV schermen, etc., reduceren of omzetten.

Er zijn allerlei hulpmiddelen op de markt, van het ophangen van magneten tot het verleggen van wateraders maar er zijn maar enkele hulpmiddelen die blijven werken. De meeste hulpmiddelen helpen een paar maanden en dan is het weer voorbij. Wij meten eerst en geven dan een advies om wel of niet technisch te ontstoren, af te schermen of met energetische middelen verder te gaan.

Het beste is om elektrostress te vermijden. Neem uzelf en uw lichaam serieus. Wij beginnen het onderzoek bij die apparaten waaraan u het meest bent blootgesteld, zoals DECT-telefoon (ook die van uw naaste omgeving! ), TV, PC (inclusief monitor en randapparatuur), draadloos internet(WiFi), Bluetooth-headsets, spaarlampen, halogeenlampen en dimmers, elektrische wekker, elektrisch waterbed, alle elektrische kantoorapparatuur, elektrische keuken gereedschappen, inductieplaten, etc.

Medische wetenschap

Voor veel artsen is elektrostress nog een onbekende materie. In hun opleiding worden ze er niet mee geconfronteerd, in hun praktijk vaak wel, maar wordt het niet herkend. De klachten zijn zeer verschillend en niet eenduidig, reden waarom ze ook heel moeilijk herkenbaar zijn.

In ons land is het begrip milieuarts nog niet erg algemeen. Er zijn bij enkele GGD's milieuartsen in dienst, zij zouden tenminste enigszins op de hoogte van elektrostress moeten zijn.

Zoals gezegd, elektrostress is slechts met meetapparatuur vast te stellen. En omdat het om veel verschillende gebieden gaat (laagfrequent, hoogfrequent, elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische straling, aardmagnetisme (geopatische velden) enz.), is er veel verschillende apparatuur voor nodig.

Publicaties

Regelmatig is er in de landelijke pers aandacht voor de mogelijk nadelige gevolgen van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, computers, GSM en UMTS masten. Sinds de aanwezigheid van hoogspanningsmasten in woonomgevingen is er een discussie over dit onderwerp.

Hulpmiddelen

Veel onderzoekers hebben hulpmiddelen ontworpen die de mogelijke negatieve effecten van straling reduceren en/of compenseren. Er zijn producten ontwikkeld die hoogfrequente straling meetbaar afschermen en zodoende het effect van straling mogelijk reduceren.

Prevent Care Woonbiologie heeft onderzoek gedaan naar veel verschillende soorten van hulpmiddelen. Uit deze onderzoeken en uit eigen ervaringen hebben we een keuze gemaakt voor een aantal hulpmiddelen om de gangbare electrosmog problemen aan te pakken. Let wel op, het zijn en blijven hulpmiddelen. Wilt u weten wat voor u de juiste aanpak is, laat dan een meting uitvoeren.

Meten is weten, wat je hier kan aanvragen.

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven