Wetenswaardigheden

Feiten.

Feit 1:

 

De meeste mensen merken pas iets van straling als er geen straling meer is.

Feit 2:

 
10 Stellingen van de Redactie van Stopumts.
 
(1) Men moet eerst bij zichzelf gezondheidsklachten ervaren, of vernemen van naaste familieleden en vrienden, voordat men geïnteresseerd raakt in mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Pas daarna zal men eventueel het gebruik van draadloze systemen gaan minderen.
 
(2) Mensen kunnen moeilijk geloven dat elektromagnetische straling ongezond is omdat ze er in eerste instantie niets van merken. Ze hebben er geen zintuigen voor.
 
(3) De consequenties van het aanvaarden van draadloze systemen als oorzaak van gezondheidsschade zouden enorm zijn omdat de maatschappij doordrongen is van deze systemen. Daarom stellen we deze aanvaarding zo lang mogelijk uit.
 
(4) Mensen kunnen best geloven dat andere personen ziek worden van elektromagnetische straling. Dit zien ze dan als losstaand van henzelf. Echter als het gevolg is dat ze hun eigen apparatuur uit zouden moeten zetten, en het gemak daarvan zouden moeten missen, willen ze het niet geloven.
 
(5) Zelfs als mensen zich de consequenties van het gebruik van mobiele telefonie realiseren zullen ze over het algemeen niet stoppen met het gebruik ervan. Net als met roken is men mede door de industriële marketing verslaafd geraakt aan het genot en gemak ervan. Bij mobiele telefonie is er een hele infrastructuur ontstaan waar de maatschappij op vertrouwt.
 
(6) Mensen zullen nog eerder in verweer komen wanneer zij hun vermogen bedreigd zien (bv. door kelderende onroerendgoedwaarden) dan wanneer op de lange termijn hun gezondheid op het spel staat. Mensen hebben meer gevoel voor de pijn in hun portemonnee dan voor de schade aan hun eigen gezondheid.
 
(7) De situatie van een langzaam verslechterende gezondheid ten gevolge van toenemende elektrosmog is te vergelijken met het verhaal van de kikker in de pan. Als je hem langzaam genoeg kookt, merkt hij niets en springt hij er niet uit.
 
(8) Het gros van de mensen heeft geen flauw benul van de technische werking van de apparatuur en het gebruik van elektromagnetische velden voor communicatie. Bijna niemand heeft kennis van het vele wetenschappelijk onderzoek dat reeds is gedaan naar gezondheid en elektromagnetische velden.
 
(9) Steeds meer mensen krijgen elektrogevoeligheid, omdat de blootstelling steeds verder toeneemt.
 
(10) Draadloze technologie zal op termijn de volksgezondheid en daarmee de maatschappij ontwrichten.

Zonnepanelen.

Een van de meest schone en energiesparende maatregelen die we kunnen nemen, is het plaatsen van zonnepanelen ook wel PV panelen genoemd. Deze panelen zetten het (zon)licht om in een elektrisch stroompje dat weer via een omvormer geschikt gemaakt wordt voor het bestaande elektranet van 230V. Het mooiste zou natuurlijk zijn als die omzetting niet meer nodig is en we alles op 12V zouden kunnen laten werken. Veel apparaten gebruiken trafo's om van 230V naar 12V of minder te gaan. Die heb je dan niet meer nodig. Maar er zit ook een andere kant aan die omvorming van zwakstroom naar sterkstroom. Er wordt een groot elektromagnetisch veld gecreeërd rondom de omvormer, dat zo sterk is dat vooral kinderen daar gevoelig voor zijn. En uit onderzoeken, o.a. in Belgïe, is gebleken dat kinderen bijvoorbeeld trombose kunnen ontwikkelen. Het blijkt dat de stroom die loopt het elektranet sterk vervuild is door ongewenste frequenties. Deze pathogene frequenties zorgen er voor dat het lichaam daar negatief op reageert. Met als gevolg lichamelijke klachten. Daarom: Gebruik zonnepanelen, maar wel verstandig. Win advies in via het contactformulier op deze website. Ik vertel u graag wat u kunt doen om ten volle te genieten van wat de natuur u gratis aanbiedt.
 

SAR-waarde van uw telefoon.

 
Een algemeen aanvaarde manier om te bepalen hoeveel nadelige invloed een mobiele telefoon heeft op het lichaam, is de SAR-waarde. Dit is een absorbtiewaarde voor de hoeveel straling die het lichaam opneemt. Fabrikanten van mobieltjes moeten de SAR-waarden daarvan bekend maken !
Vanaf 1 Oktober 2001 is door de SENELEC de testmethode voor mobiele telefoons internationaal afgestemd . Deze testmethode is voorgeschreven in de Europese norm : Final Draft – prEN50361. Daarin staat de juiste manier van meten van het uitgestraalde vermogen van een mobieltje in verband met opwarmingseffecten in een menselijk hoofd ; de zogenaamde thermische effecten .
Ging de Europese Commissie tot dan toe uit van een grenswaarde van 2 Watt/ kg. ; heeft zij die in haar Final Draft met een faktor 2,5 verlaagd , zodat dit meer in overeenstemming is met de richtwaarden die door de FCC. in Amerika gehanteerd worden .
Voor de mobiele telefoons in Europa betekend dit , dat het maximaal uitgestraalde vermogen niet boven de 0,8 Watt/ kg. uit mag komen en moeten zij dit kenbaar maken op hun Internet-site’s . Ook moet dit op hun apparaten vermeld worden of op de verpakking en bijsluiter staan .
 
U kunt de testresultaten van bijna alle mobieltjes vinden op www.handywerte.de.

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven