Wie is Richard?

Richard Bruijne, woonachtig in Etten-Leur, heeft na zijn middelbare school een opleiding

gevolgd als Binnenhuisarchitect. Vanuit die discipline heeft hij 30 jaar gewerkt binnen verschillende takken van sport in de bouwwereld.

Enige jaren geleden kwam voor hem de omslag. Doordat zijn vrouw Rian een eigen praktijk had op Orthomoleculair gebied en zij allebei in aanraking kwamen met een nieuwe methode om te kijken naar de gezondheidsproblemen bij mensen. Van daaruit is op een gegeven moment de vraag ontstaan hoe de problematiek van straling en milieu invloeden aan te pakken en indien mogelijk op te lossen.

Omdat er in Nederland geen goede opleiding voorhanden is, moest Richard naar Duitsland. Hij heeft daar de opleiding BauBiologie bij het Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit gevolgd.
Richard heeft zich daarbinnen gespecialiseerd op meetbare straling.

Bouwbiologen zijn betrokken bij de leef- en werkomgeving van de mensen. Hun activiteiten variëren van advies over gezond leven en slapen, op de specifieke belastende kamer factoren, en de verspreiding van kennis over Bouwbiologie door middel van lezingen, seminars, literatuur en congressen.


Bouwbiologen doen bouwbiologische metingen en voeren tests als rechtvaardiging van schadelijke factoren uit, zoals stoffen en schimmels, en vaak fysische grootheden, zoals elektrische en magnetische velden en elektromagnetische golven in het elektromagnetisch milieu of veroorzaakt door geluidshinder. Ze zijn er vooral voor mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, multiple chemical sensitivity of lijden aan andere schade door het milieu. Binnenmilieufactoren, kunnen mensen door persoonlijke constitutie en belasting, afzonderlijk belasten.

 

Een ander doel van de Bouwbiologie, is ook de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van verantwoord gebruik van de natuur.

 

Sinds 2012 is Richard betrokken bij het IBB, het instituut Bouwbiologie Benelux. Dit instituut draagt zorg voor de Nederlandstalige opleiding tot Bouwbioloog.

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven