Mobile, Mobile IPhone, Bluetooth


Leefwereldtechnologie van morgen in een telefoon van vandaag. 

U telefoneert zonder zorgen en ontspannen.
Uw hoofd blijft vrij en helder. Onaangename bijwerkingen, zoals het gevoel van stress en een zwaar hoofd, behoren de?nitief tot het verleden.
De memon® memonizer MOBILE neutraliseert stralingsbelasting. Onze biologische processen blijven in evenwicht.iPhone


 Een spannend verhaal 

Er heerste niet alleen spanning bij alle aanwezigen in het herstellingsoord Neubeuern, maar vooral ook bij de proefpersonen
die bij de directeur en Heilpraktiker de heer Ekkehard Scheller, waren verschenen om deel te nemen aan een test
betreffende de effecten op het menselijk lichaam van de straling van mobiele telefoons. Het centrum met zijn zes therapeuten
(bestaande uit 2 artsen en 4 natuurgenezers) enBluetooth
een laboratorium voor pleo-morfisme behoort op grond van zijn grote deskundigheid tot de toonaangevende instellingen op
het gebied van de donkerveldmicroscopie, tot ver over de regionale grenzen.
De talrijke lezingen, therapeutenopleidingen, publicaties in de vakliteratuur, en zeker ook het boek “Candidalismus” staven de belangrijke betekenis van natuurgenezer Ekkehard Scheller, de directeur van deze instelling.
Onder zijn bevoegdheid werd in augustus 2007 een proef uitgevoerd die al op vele plaatsen herhaald en gedocumenteerd werd.
Bij twee vrijwillige proefpersonen uit het centrum werd voor en na een 15-minuten durend telefoongesprek met een mobiele telefoon bloed afgenomen. Daarna telefoneerden ze opnieuw 15 minuten met dezelfde mobiele telefoon waarin deze keer
echter een memon® transformer ingebouwd was, en er werd opnieuw bloed afgenomen. De bloedproeven werden met elkaar
vergeleken.
 
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit onze moderne communicatiemaatschappij.
Mobiel zijn, overal en altijd bereikbaar te zijn, is zowel voor- als nadeel. Maar het is zeker geen voordeel, dat men langdurig is blootgesteld aan de hoogfrequente straling van mobiele telefoons en draadloze telefoons.
Zoals Prof. Dr. Leif-Salford van de universiteit Lund in Zweden bewezen heeft, kan al na enkele minuten mobiel telefoneren de bloed-hersen-barrière poreus worden voor lichaamseigen gifstoffen, wat tot afbraak van zenuwcellen leidt.
Draadloze telefoons zijn een soort plaatselijk radiostation in huis, ze stralen binnen een bereik van 1,8 gigahertz met een taktfrequentie van 100 hertz en vormen zo een voortdurende stralingsbelasting.
Dit betekent, dat ze voor een pulserende, hoogfrequente straling gedurende 24 uur per dag zorgen, ook wanneer men niet telefoneert.
Voor kinderen en jongeren is het nog aanzienlijk gevaarlijker om aan deze straling te zijn blootgesteld, omdat hun centraal zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld is.
Er zijn bewijzen, gebaseerd op medische ervaringen beschikbaar, die aantonen dat straling van mobiele telefoons medeverantwoordelijk is voor de invloed en oorzaak van de volgende gezondheidsstoornissen:
• oogirritatie, vertroebeling van de lens
• slaapstoornissen, innerlijke onrust
• leerproblemen, zwak geheugen
• concentratiestoornissen
• beschadiging van het erfelijk materiaal
• stoornissen in de celcommunicatie
• beïnvloeding van het centraal zenuwstelsel
• verzwakking van het immuunsysteem
• schade aan de hormoonhuishouding
• verhoogd risico op kanker
• opening van de bloed-hersenbarrière
 
De memon® memonizerMOBILE, de memonizerMOBILE IPHONE en de memonizerBLUETOOTH functioneren ook hier volgens het interferentieprincipe en heffen de invloed van de negatieve energetische straling op. De biologische regelsystemen van het organisme blijven in evenwicht.
 
 
Klik hier om naar de shop te gaan

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven