Water

Technologie die uw water een natuurlijke kwaliteit brengt.

U drinkt aangenaam en zacht smakend memon® natuurwater waardoor uw stofwisseling ervoor gaat zorgen dat schadelijke stoffen afgevoerd worden, zodat u vitaler blijft en er jonger uit gaat zien.
Met de memon® memonizer WATER verkrijgt het water weer zijn natuurlijke structuur en zorgt daardoor voor vitaliteit, energie en gezondheid.

Levenselixer of een cocktail van schadelijke stoffen? 

We hebben het op school geleerd: Water = H2O. Bij nader toezien echter is water een van de fascinerendste elementen van onze aarde, onze waardevolste grondstof en belangrijkste levensmiddel.
Gezond, natuurlijk bronwater zorgt onder andere voor de communicatie tussen de celgroepen van een organisme.
Bovendien zorgt het voor:
• Transport van voedingsstoffen
• Uitscheiding van de afbraakproducten van de stofwisseling
• Het in stand houden van de osmotische druk van de cellen
• De regeling van de lichaamstemperatuur
 
Water heeft de kracht ons lichaam gezond te houden.
Het regelt alle functies van ons organisme, van stofwisseling tot het denken.
Water is echter nog veel meer dan een transportmiddel voor zuurstof of stofwisselingsproducten, het is vooral een opslagplaats voor informatie.
De informatie die in het water aanwezig is maken het water tot een gezond water en niet alleen de mineralen of andere stoffen die in het water aanwezig zijn.
Het informatiegehalte van ons water wordt voortdurend veranderd door milieufactoren. Des te belangrijker is de vraag, welke informatie het water bevat dat we dagelijks drinken en aan ons doorgeeft.
Ons leidingwater bestaat in de regel voor ongeveer 2/3 uit grondwater en voor ongeveer 1/3 uit oppervlakte water uit meren, stuwdammen en gefilterd water uit rivieren. Dit water moet steeds gezuiverd worden alvorens het kan worden gebruikt en gedronken. Zelfs na de zuivering mogen in het water nog steeds rond 50 chemische stoffen zoals chloor, chloordioxide, zout- en zwavelzuur aanwezig zijn binnen bepaalde grenswaarden. Hetzelfde geldt voor mineraalwater, daarvoor zijn de normen nog minder streng  dan bij leidingwater. De watermaatschappijen onderzoeken op regelmatige tijdstippen volgens de drinkwaterverordening de kwaliteit van ons drinkwater. Wat hierin echter niet onderzocht wordt is de informatie die aanwezig is in het water. Op zijn weg naar onze huizen komt het water in aanraking met de meest uiteenlopende schadelijke stoffen. Pesticiden, schimmels, resten van geneesmiddelen, bètablokkers, hormoonderivaten (anticonceptiepil) om er maar een paar te noemen. Ook wanneer het water door de watermaatschappij gezuiverd wordt blijft steeds de ‘energetische handtekening’ van deze belastingen aanwezig en wordt zo door ons organisme onopgemerkt opgenomen. Deze ‘energetische handtekening’ bevat nu een cocktail van schadelijke informatie die het water op het niveau van specifieke frequenties opgeslagen heeft en op ons organisme overbrengt. De memon® milieutechnologie bezit de kwaliteit om deze schadelijke informatie te wissen.
Daardoor ontstaat energetisch een soort ‘leeg water’ dat zijn functie in de lichaamshuishouding weer voluit kan uitoefenen. Onderzoeken wijzen uit, dat de kristalstructuur van memon® water vergelijkbaar is met die van natuurlijk bronwater.

 

Nieuw

Vanaf 2015 is er een aanvulling op het gebied van waterbehandeling bijgekomen. De memonWATERFILTER.

Ondanks de zeer positieve en unieke verbetering van het water, is aan ons keer op keer gevraagd iets te doen voor de materiële voorbereiding van het water. Zichtbare zwevende deeltjes in het water of extreme kalk, roest en geur werden vaak aangehaald als redenen hier voor. In verschillende regio's en landen is ongewoon of onvoorstelbare geworden om kraanwater te drinken. Ook zijn er gebieden waarin een filtering van drinkwater wordt voorgeschreven. Om een oplossing in termen van de Memon filosofie te kunnen bieden, hebben we de memonWATERFILTER ontwikkeld. Hij is gecombineerd in een systeem met meerdere componenten voor waterbehandeling met natuurlijke, perfect op elkaar afgestemde materialen. Dit is een ideale aanvulling op onze memonizerWATER / Flatwater.


Resultaten 

Behalve het belangrijke gezondheidsaspect zijn er echter ook nog een aantal andere veranderingen:
• Uit de kranen komt merkbaar zachter water dat lekker smaakt en fris is
• In baden en zwembaden wordt de chloorgeur sterk verminderd
• Deels worden door het veranderde water tot 40% minder schoonmaak-
  en wasmiddelen verbruikt
• Een sterk verminderende kalkaanslag
• Planten groeien beter
 
Klilk hier om naar de shop te gaan

Prevent Care Woonbiologie
Richard Bruijne
Harpdreef 50
4876 ZZ Etten-Leur


T: 076-5032430
Contact

 
   

 

 
Uw Privacy in overeenstemming met de AVG.

 

 
^ Naar boven